Sint Matthias Harmonie ToneelWelkom

Al negentig jaar vervult de Muziek- en Toneelvereniging St. Matthias een belangrijke rol in
het culturele leven van Warmond. De rijke historie van de vereniging is bij gelegenheid van
haar 75 jarig bestaan nog eens uitvoerig beschreven in het jubileumboek "En het lot viel op Matthias". Vindt de vereniging haar oorsprong in het katholieke inwonersdeel van Warmond, thans is zij een vereniging met een open karakter waar bovendien niet alleen Warmonders lid van zijn, maar ook leden uit de buurgemeenten, die er zich door de goede sfeer erg thuis voelen.

De vereniging kent twee afdelingen:
- de afdeling harmonie met een orkest van ca. 35 actieve leden;
- een afdeling toneel  met zo'n 15 leden.

De afdelingen zijn elk voor zich verantwoordelijk voor het uitvoeren van hun artistiek beleid. Het hoofdbestuur, gevormd uit leden van de afdelingen, ziet toe op de goede samenwerking van de afdelingen, vertegenwoordigt de verenging naar de gemeenschap en heeft in belangrijke mate de zorg voor het financiŽle reilen en zeilen van de vereniging.

De afdelingen werken ook enthousiast aan de toekomst.
- Zo leidt de afdeling harmonie zelf haar jonge leden op en verzorgt zij lessen muzikale
  vorming voor leerlingen van de basisscholen in Warmond.
- De afdeling toneel kent een actieve groep jeugdtoneel, die onder leiding van een regisseur
  en met hulp van hun ouders, mooie toneelproducties neerzet en kinderen enthousiast
  maakt voor het toneel.

Voor de donateurs van de vereniging worden door elk van de afdelingen jaarlijks meerdere publieksvoorstellingen in het Trefpunt en in de Warmondse wijken verzorgd.

Als u door dit welkom op de WEB-site van St. Matthias geÔnteresseerd bent geraakt, kunt u elders op deze site meer te weten komen over de activiteiten van de afdelingen.

Bent u daardoor enthousiast geworden dan heten wij u graag van harte welkom als lid of donateur van de vereniging en bij onze voorstellingen.